TEXTER och RADIO

RADIO

Ett urval

"Tankar för dagen" 
10 inslag i P1, 2004 0ch 2005
Lyssna nedan på delar från tre av avsnitten

"Sommar i Västerbotten"
Sommarpratare i Radio Västerbotten 2002.
Lyssna nedan på delar från programmet

"Den sjungande lantbrevbäraren". 
Ett längre reportage för P1. 

"Jacqueline". 
30 minuters reportage för P1. 

"Sommarerotik". 
En dokumentär kortserie 7 x 5 min för SR Norrbotten. 1991.


Lyssna på delar ur TANKAR FÖR DAGEN


Delar ur SOMMAR I P4, Västerbotten

TEXTER

På gång....

FILIBOM AB
Lisette Boman
Allsta 530
853 58 Sundsvall
070 - 308 34 53
lisette@filibom.se