TEXTER och RADIO

RADIO

 Något av vad jag gjort

"Tankar för dagen"
10 inslag i P1, 2004 0ch 2005

"Sommar i Västerbotten"
Sommarpratare i Radio Västerbotten 2002.

"Den sjungande lantbrevbäraren"
Ett längre reportage för P1.

"Jacqueline"
30 minuters reportage för P1.

"Sommarerotik"
En dokumentär kortserie 7 x 5 min för SR Norrbotten. 1991.

 Tankar för dagen P1

Nedan kan du höra delar från

några av avsnitten

SOMMAR I P4

Delar ur sommar i Västerbotten


TEXTER

På gång....

FILIBOM AB
Lisette Boman
Allsta 530
853 58 Sundsvall
070 - 308 34 53
lisette@filibom.se